Jakie są rodzaje nawiewników wentylacyjnych?

nawiewniki

Nawiewniki wentylacyjne powinny stanowić istotny element każdego domu. Poziom izolacyjności cieplnej współczesnych budynków jest bardzo wysokie. Okna zapewniają niemal całkowitą szczelność. To wszystko ogranicza dostęp powietrza do pomieszczeń, co z kolei przekłada się na poważne problemy z wentylacją. Z tego też powodu bardzo często istnieje konieczność montażu nawiewników.

Nawiewniki to wlot powietrza stanowiący jeden z podstawowych elementów wentylacji naturalnej. Stosowane są w pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną i mechaniczną wywiewną. Tego rodzaju produkty dostępne są w naszej hurtowni wentylacyjnej Centrowent. Dzięki tym niewielkim urządzeniom możliwe jest zapewnienie odpowiedniego napływu powietrza z zewnątrz. Wyróżniamy trzy podstawowe typy nawiewników powietrza, które krótko scharakteryzujemy w tym artykule.

  • Nawiewniki sterowane ręcznie

Nawiewniki sterowane ręcznie, jak sama nazwa wskazuje, obsługiwane są przez użytkownika. Ilość dostarczanego powietrza do wnętrza uzależniona jest od położenia przysłony. Użytkownik decyduje, jaki będzie stopień otwarcia nawiewnika, a więc i ilość dostarczanego powietrza. Zmiana położenia przepustnicy nawiewnika jest banalnie prosta, wymaga jednak stałej kontroli optymalnego przepływu powietrza. Najczęściej montowane są w pomieszczeniach mieszkalnych z urządzeniami gazowymi, np. piecami czy termami. W takich miejscach nie powinno się używać innych typów nawiewników.

  • Nawiewniki higrosterowane

Są to nawiewniki sterowane automatycznie. Otwarcie nawiewnika i strumień przepływu powietrza zależy od zawartości pary wodnej (wilgotności względnej) w pomieszczeniu. Poziom wilgotności może się zmieniać w zależności od wykonywanych czynności w domu, np. gotowania, prania, suszenia itd. Czujnikiem sterującym jest taśma poliamidowa, która powoduje większe lub mniejsze otwarcie przepustnicy.

  • Nawiewniki ciśnieniowe

Podobnie jak poprzedni rodzaj nawiewników nie wymagają obsługi użytkownika. Ich działanie zależy od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Strumień powietrza zależy od poziomu różnicy ciśnień - im jest większa, tym więcej powietrza napływa z zewnątrz. Użytkownik może jednak ograniczyć przepływ powietrza, korzystając z blokady ręcznej.