Cechy charakterystyczne wentylatorów promieniowych

wentylator promieniowy

Wentylatory można podzielić na kilka typów, różniących się od siebie budową i przeznaczeniem. Biorąc pod uwagę kryterium konstrukcji wirnika i kierunek przepływu powietrza, wyróżniamy wentylatory promieniowe oraz osiowe. Wentylatory promieniowe są bardziej wydajne, jednak emitują większy hałas. Z tego powodu najczęściej stosowane są w funkcji wentylatorów przemysłowych. Jakie są cechy charakterystyczne wentylatorów promieniowych?

Wentylator promieniowy – cechy i budowa

Jeśli chodzi o budowę wentylatora promieniowego, to elementami składowymi konstrukcji są:

  • wlot
  • tarcza pokrywająca
  • tarcza nośna
  • wirnik
  • wał napędowy

Wirnik osadzony jest na wale napędowym i ma zupełnie inną konstrukcję niż w urządzeniach osiowych. Zbudowany jest z tarczy nośnej oraz tarczy pokrywającej. Łopatki zamocowane są pomiędzy obiema tarczami. Ich ilość i kształt uzależniony jest od rodzaju wentylatora. Wentylator zamknięty jest w spiralnej obudowie, której kształt przypomina tubę. Wentylatory promieniowe montuje się na stałe w ramie z amortyzatorem lub na osobnym fundamencie, za pomocą śrub kotwiących. Istnieją również modele przenośne. Wentylatory promieniowe mogą służyć do wentylacji zarówno ogólnej jak i miejscowej oraz nawiewnej lub wywiewnej. Specjalistycznych wentylatorów promieniowych można używać w miejscach zagrożonych wybuchem.

Jak działają wentylatory promieniowe?

Przepływ powietrza w wentylatorze promieniowym jest prostopadły do osi wirnika – powietrze zmienia kierunek przepływu o 90 stopni. Przepływ powietrza i wzrost jego ciśnienia możliwy jest dzięki pracy silnika elektrycznego. W komorze wlotowej wirnika napływ powietrza jest osiowy. Dopiero później mieszanina gazu dostaje energię kinetyczną i zmienia kierunek przepływu na promieniowy. Powietrze jest przetłaczane po promieniu obracającego się wirnika. Masy powietrza spomiędzy łopatek wirnika są następnie wyrzucane są na zewnątrz, a na ich miejsce pojawiają się nowe. Ze względu na różnicę ciśnień pomiędzy wlotem a wylotem wentylatora, pojawia się efekt odśrodkowy. Powoduje to przyrost ciśnienia, zwiększający ogólną wydajność urządzenia. Wentylatory promieniowe mają również większą możliwość regulacji przepływu i większy stosunek sprężania ciśnienia tłoczonego do ciśnienia ssawnego.

Przeczytaj także nasz poradnik o rodzajach tłumików wentylacyjnych.